Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Artysta i jego epoka - Albert Camus

Ani telefon, ani e-mail. Wielkie jedzenie listów - Tomasz Jastrun

Bogurodzica i Hymn (Bogurodzico, Dziewico!) Juliusza Słowackiego - analiza porównawcza

motyw adaptacji filmowej

motyw anioła w literaturze i sztuce

motyw antyutopii w literaturze i sztuce

motyw apokalipsy w literaturze i sztuce

motyw Arkadii, Raju, Edenu w literaturze i sztuce

motyw artysty w literaturze i sztuce

motyw artysty słowa w literaturze i sztuce

motyw autotematyzmu w literaturze i sztuce

motyw axis mundi w literaturze i sztuce

motyw balu w literaturze i sztuce

motyw bezdomności w literaturze i sztuce

motyw błazna w literaturze i sztuce

motyw buntu w literaturze i sztuce

motyw cierpienia w literaturze i sztuce

motyw córki w literaturze i sztuce 

motyw czytania literatury (bohatera czytającego) w literaturze

i sztuce

motyw diabła, Szatana w literaturze i sztuce

motyw domu w literaturze i sztuce

motyw drzewa, drzew w literaturze i sztuce

motyw dworku ww literaturze i sztuce

motyw dzieciństwa w literaturze i sztuce

motyw dziecka w literaturze i sztuce

motyw everymana w literaturze i sztuce

motyw góry, gór w literaturze i sztuce

motyw grobu, grobów w literaturze i sztuce

motyw historii w literaturze i sztuce

motyw holocaustu, holokaustu, shoah, szoah w literaturze i sztuce

motyw inteligenta w literaturze i sztuce

motyw kata w literaturze i sztuce

motyw katastrofizmu w literaturze i sztuce

motyw kobiety w literaturze i sztuce

motyw konfliktu pokoleń w literaturze i sztuce

motyw kwiatów w literaturze i sztuce

motyw labiryntu w literaturze i sztuce  

motyw lagrów, obozów koncentracyjnych, obozów zagłady 

motyw lekarza w literaturze i sztuce

motyw listu w literaturze i sztuce

motyw łagrów, gułagów, obozów pracy przymusowej w literaturze i sztuce

motyw macierzyństwa w literaturze i sztuce

motyw Maryi, Matki Boskiej w literaturze i sztuce

motyw matki w literaturze i sztuce

motyw męża w literaturze i sztuce

motyw mesjanizmu w literaturze i sztuce

motyw miasta w literaturze i sztuce

motyw mieszczaństwa w literaturze i sztuce

motyw miłości w literaturze i sztuce

motyw miłości i śmierci w literaturze i sztuce

motyw miłości silniejszej niż śmierć w literaturze i sztuce

motyw miłości spełnionej w literaturze i sztuce

motyw miłości trudnej w literaturze i sztuce

motyw młodości w literaturze i sztuce

motyw nadziei w literaturze i sztuce 

motyw naprawy państwa w literaturze i sztuce

motyw narcyza w literaturze i sztuce 

motyw nieśmiertelności w literaturze i sztuce 

motyw odjazdu w literaturze i sztuce 

motyw ofiary - człowieka poszkodowanego w literaturze i sztuce

motyw ofiary - daru ofiarnego w literaturze i sztuce 

motyw ojca w literaturze i sztuce

motyw ojczyzny w literaturze i sztuce

motyw piekła w literaturze i sztuce

motyw pieniędzy w literaturze i sztuce 

motyw piękna w literaturze i sztuce

motyw podróży, wędrówki w literaturze i sztuce 

motyw pokolenia straconego w literaturze i sztuce 

motyw pokory, franciszkanizmu w literaturze i sztuce

motyw Polski, Polaków w literaturze i sztuce

motyw powrotu, powrotów w literaturze i sztuce

motyw powstania narodowego w literaturze i sztuce

motyw pożegnania w literaturze i sztuce

motyw pracy w literaturze i sztuce

motyw przemiany w literaturze i sztuce

motyw przemiany, metamorfozy w literaturze i sztuce

motyw przemijania w literaturze i w sztuce

motyw przyjaźni w literaturze i sztuce

motyw retrospekcji w literaturze i sztuce

motyw rewolucji w literaturze i sztuce

motyw rodziny w literaturze i sztuce

motyw Rosji w literaturze i sztuce

motyw rycerza w literaturze i sztuce

motyw samobójstwa w literaturze i sztuce

motyw samotności w literaturze i sztuce

motyw sądu, procesu w literaturze i sztuce 

motyw snu, widzenia, oniryzmu w literaturze i sztuce

motyw sobowtóra w literaturze i sztuce 

motyw starości, staruszki, starca w literaturze i sztuce

motyw syna w literaturze i sztuce

motyw szaleństwa w literaturze i sztuce

motyw Śląska w literaturze i sztuce

motyw śmierci w literaturze i sztuce

motyw tańca w literaturze i sztuce

motyw teatru mundi, teatru świata w literaturze i sztuce

motyw totalitaryzmu w literaturze i sztuce

motyw tradycji w literaturze i sztuce

motyw ucieczki w literaturze i sztuce 

motyw ucznia i mistrza w literaturze i sztuce

motyw uczty, wieczerzy, przyjęcia w literaturze i sztuce 

motyw ukrzyżowania w literaturze i sztuce

motyw utopii w literaturze i sztuce

motyw wesela, godów w literaturze i sztuce

motyw wsi, rustykalności w literaturze i sztuce

motyw winy w literaturze i sztuce

motyw winy i odpowiedzialności w literaturze i sztuce

motyw władzy, władcy w literaturze i sztuce

motyw wojny w literaturze i sztuce

motyw zabójstwa, zbrodni w literaturze i sztuce

motyw zazdrości, zawiści w literaturze i sztuce

motyw zbrodni, zbrodniarzy w literaturze i sztuce

motyw zdrady w literaturze i sztuce

motyw zjawy, upiora, wampira w literaturze i sztuce

motyw zła w literaturze i sztuce

motyw związku literatury i malarstwa w literaturze i sztuce 

motyw zwierząt w literaturze i sztuce

motyw żołnierza w literaturze i sztuce

motyw żony w literaturze i sztuce

motyw Żyda w literaturze i sztuce

motyw pogrzebu w literaturze i sztuce

Król Edyp - Sofokles

Biblia

Biblia - najważniejsze wiadomości

starożytność - antyk

starożytność - Biblia

Deukalion, Pyrra i potop... - mitologia

średniowiecze - powtórzenie wiadomości